Prezence účastníků                                                                                                    08:00 – 09:00


Jan Sochůrek /SPP/                                                                                                    09:00
„Zahájení konference“


Klaus Schmidt /KBA/
„Rizika a šance pro tisk v multimediálním světě“


Pavel Brabec /AČRA/
„Perspektiva tištěné informace z pohledu AČRA“


Peter Smékal /Heidelberg/
„Vliv nasazení JDF workflow na efektivitu výrobních procesů“


Antonín Karásek /Komori/
„Ofset na vyžádání“


Ladislav Pavliš /Agfa/
„PSO a další možnosti optimalizace ofsetového tisku“


přestávka – káva                                                                                                          10:15 – 10:45


Michal Kourek /Cicero Stapro Group/
„Alternativní způsoby propojení informačního systému a výrobních zařízení v tiskárně“


Nick Beardow, Graeme Nutting /Beardow Adams/
„BEARDOW & ADAMS vysoce účinná tavná lepidla BAMFutura pro knižní vazbu“


Josef Sutter /Michael Huber/
„Tiskové barvy pro potravinářské obaly“


Thomas Helbig
„Technologická přeměna – a důsledky pro tiskárny“


Marie Kvašná, Hana Luxová /Grant Help/
„Strukturální fondy EU v polygrafii“


Josef Doležal /Norske Skog/
„Současný stav trhu s novinovým papírem ve světě“


přestávka – oběd                                                                                                         12:10 – 13:30


Jacek Skibicki  /Kodak/
„Jak digitální tisk rozšíří Vaši činnost?“


Benjamin Bösch /manroland/
„Digitální produkční tisk“


Martin Šaněk /Xerox/
„Variabilní tisk - ukázky řešení“


Erwin Widmer /Ugra/
„Praktické zkušenosti se zaváděním procesu řízení kvality“


přestávka – káva                                                                                                          14:45 – 15:15


Peter Spiesz /Böttcher/
„Nejčastější provozní problémy v ofsetovém tisku“


Jürgen Veil /KBA/
„Koncepty automatizace pro zvyšování produktivity tisku - Flying Job Change“


Marek Kraus, Pavel Franko /Heidelberg/
„Dva pohledy na zušlechťování tiskovin“

doprovodný program
konference bude ukončena rautem na výletní lodi Šumava dne 9.6.2011 od 18:00 hodin předpokládaný konec ve 22:00 hodin

pořadatelé