účastnické poplatky (vč. DPH 20%):
členové SPP - 2.900 Kč, ostatní - 3.500 Kč
odborné školy SPP - 5 studentů a 1 pedagog zdarma

žádáme zájemce o včasné odeslání vyplněných přihlášek
včetně kopie dokladu o zaplacení nejpozději do 3. 6. 2011
na fax: 222 780 624 nebo na adresu:

AGES plus, spol. s r.o., Cimburkova 21, 130 00 Praha 3
e-mail: ages@ages.cz

IČ 44796340, DIČ CZ44796340
č.ú. 19-2266040287/0100, v.s. 222
IBAN: CZ9201000000192266040287
KB Praha 2, náměstí Míru
SWIFT: KOMBCZPPXXX

daňový doklad obdržíte po zaplacení poštou nebo při registraci

pořadatelé